Viimeistely / Online

Toastin fasiliteetit mahdollistavat elokuvan ja spottien lopullisen viimeistelyn, sekä masteroinnin tarvittaviin formaatteihin. Viimeistelyssä kiinnitämme huomiota pienimpiinkin yksityiskohtiin, jotta päästään parhaaseen lopputulokseen. Verkotettu ja joustava työnkulku mahdollistavat monipuolisen kuvan- ja äänenkäsittelyn eri yksiköiden välillä.

Online-vaiheessa värimääritelty kuva, graafiset elementit, efektikuvat ja äänet niitataan lopulliselle paikalleen, ja kokonaisuus päästään näkemään lopullisessa muodossaan. Myös cut-down leikkaus ja versiointi eri kuvasuhteisiin voidaan yleensä joustavimmin toteuttaa tässä vaiheessa.

Työkalut ja ohjelmistot valitaan projektin mukaan, ja sekä tekijät että tuottajat osaavat ottaa huomioon, mitä työvaiheita tuotantoon tarvitaan.

Viimeistely referenssit